GOVERNING BODY

Yogendra Pratap Singh : President
Shishupal Khobragade : Vice - President
Krishna Kumar Tiwari : Secretary
Amarnath Sahu : Vice - Secretary
Thanwar Nishad : Treasurer
Khileshwari Sandilya : Member
Chandra Prakash Kotendra : Member